Eventyr og Natur
Aina Solem The Ice queen maleri isdronningen
Black Lake
Copyright Aina Solem
§ 2. Opphavsretten gir innen de grenser som er angitt i denne lov, enerett til å råde over åndsverket
ved å fremstille eksemplar av det og ved å gjøre det tilgjengelig for almenheten, i opprinnelig eller endret skikkelse,
i oversettelse eller bearbeidelse, i annen litteratur- eller kunstart eller i annen teknikk.
Aina Solem
Malerier
Aina Solem Wolves painting ulv maleri wolf cubs ulvevalper howl wolves howling moon
ainasolem@hotmail.com
tlf 91 12 93 90