Copyright Aina Solem
§ 2. Opphavsretten gir innen de grenser som er angitt i denne lov, enerett til å råde over åndsverket
ved å fremstille eksemplar av det og ved å gjøre det tilgjengelig for almenheten, i opprinnelig eller endret skikkelse,
i oversettelse eller bearbeidelse, i annen litteratur- eller kunstart eller i annen teknikk.
Aina Solem
Photography and Painting
Dikt - Poetry
Levende
Tiden
Danser med Alver
On The Shore
Cross
When I am no...
All I ever wanted
A Mother
The Mountain ...
Wake up !
Star
The Modern War
The Dragon Heart
Shadow of Light
The Wolf