Aina Solem
Aina Solem
Copyright Aina Solem
§ 2. Opphavsretten gir innen de grenser som er angitt i denne lov, enerett til å råde over åndsverket
ved å fremstille eksemplar av det og ved å gjøre det tilgjengelig for almenheten, i opprinnelig eller endret skikkelse,
i oversettelse eller bearbeidelse, i annen litteratur- eller kunstart eller i annen teknikk.
Byavisa 24/8-11Aina Engtrø Solem* Kunstmaling på lerret

* Fotografier av dyr og natur

* Solem puter


2013

Jeg har nå lagt ned og maler ikke på oppdrag lengre. 
Jeg selger heller ikke print, og alle putene er solgt
Hjemmesiden er på nett for de som ønsker å se mine tidligere arbeider