Aina Solem
Aina Solem
Copyright Aina Solem
§ 2. Opphavsretten gir innen de grenser som er angitt i denne lov, enerett til å råde over åndsverket
ved å fremstille eksemplar av det og ved å gjøre det tilgjengelig for almenheten, i opprinnelig eller endret skikkelse,
i oversettelse eller bearbeidelse, i annen litteratur- eller kunstart eller i annen teknikk.
Byavisa 24/8-11Aina Engtrø Solem
* Kunstmaling på lerret

* Fotografier av dyr og natur

* Solem puter


Galleriet jeg hadde er nå stengt, og jeg har ingen utstillinger i nærmeste fremtid.
Gjerne følg meg på Instagram for oppdateringer


2013